Here, hoor my hulp geroep

Depressie, Selfmoord, Selfbesering & Angs. In ons daaglikse bestaan is ons so besig met ons eie dinge dat jy nie werlik tyd vir jou medemens het nie. Elke persoon stoei met sy eie persoonlike dinge, wat nie hulp vra van ander. Depressie, selfmoord, selfbesering, angs en soveel meer. Dinge van die vyand en sy wêreldse…

Volhard in jou geloof

2 Timotues 3 v 1 – 5 Dit moet jy weet: in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die menses al selfsugtig wees, geldgerig, groot praterig en verwaend, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir…