Die Bybel en Depressie

Romeine 8 v 37 – 39 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons lief het. 38. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, 39. Of hoogte of diepte of enige iets anders in…

God se verdraagsame liefde vir ons

Kollessense 3 v 12 – 17. 12. Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie lief het.daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. 13. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe.…

As die Here wil

Jakobus 4 v 14 & 15 14. Julle wat nie eens weet hoe julle lewe more sal wees nie! Julle is maar ‘n damp wat ‘n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. 15. Julle moet eerder sê; “As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen.” Dit is duidelik dat…

The Prodigal Son

Luke 15 v 11 – 32 Here we read the parable of the lost son. And how the father welcome his lost son back at home with open arms. In life growing up there is a few rules that we have to follow but don’t always do. We all get stubborn and don’t want to…

Kom uit waar jy skuil

Johannes 20 v 19 – 23 19. Daardie Sondag aand was die dissipels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: ” Vrede vir julle!”. 20 Nadat Hy dit gesê het, wys Hy Sy hande en Sy…

Sout Pot vir Jesus

Markus 14 v 8 8. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Ons self is nou die sout vir die aarde en moet sorg dat ons woord wys sal wees, met sout gesprinkel tot voordeel van almal met wie ons in kontak kom. Dit…