Volhard in jou geloof

2 Timotues 3 v 1 – 5 Dit moet jy weet: in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die menses al selfsugtig wees, geldgerig, groot praterig en verwaend, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir…