The Prodigal Son

Luke 15 v 11 – 32 Here we read the parable of the lost son. And how the father welcome his lost son back at home with open arms. In life growing up there is a few rules that we have to follow but don’t always do. We all get stubborn and don’t want to…

Kom uit waar jy skuil

Johannes 20 v 19 – 23 19. Daardie Sondag aand was die dissipels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: ” Vrede vir julle!”. 20 Nadat Hy dit gesê het, wys Hy Sy hande en Sy…

Sout Pot vir Jesus

Markus 14 v 8 8. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Ons self is nou die sout vir die aarde en moet sorg dat ons woord wys sal wees, met sout gesprinkel tot voordeel van almal met wie ons in kontak kom. Dit…

Jou Lewenspad

Efesiërs 3 v 20 20. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneidig meer te doen as wat ons bid of dink, 21. Aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbonderheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. God…